<FREEBIES>

Disse bildene er gratis å laste ned og bruke.
Bildene er ment til personlig bruk og kan ikke brukes kommersielt.
De kan også brukes i barnehager og skole (undervisningsformål).

Bildene er inspirert av ulike kjente karakterer, og kan derfor ikke brukes til å tjene penger.

Du kan fritt bruke bildene til personlig bruk.

Jeg tar ikke ansvar for eventuelle rettslige skritt tatt mot deg og din bruk av bildene.

Du kan ikke selge, dele eller på noen annen måte spre bildene uten min tillatelse.

Du kan linke til hvor de kan laste ned sin egen kopi.

 

Alle rettigheter tilhører Mari Knudsen.

www.mariknudsen.no

@mariknudsendesign

0